Informacje ogólne

REJESTRACJA PACJENTÓW OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

  • 730-1730

 

ZAPISY DO PORADNI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

  • 800-1800

 

Administratorem danych osobowych strony eskulapbiskupiec.pl jest dr Grażyna Żmudzińska, Niepubliczna Przychodnia Rodzinna „ESKULAP” z siedzibą w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 2A, 11-300 Biskupiec, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 739-118-33-03.

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony).

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.