Dowód ubezpieczenia

UWAGA!
Od 01.01.2013 weszła w życie elektroniczna weryfikacja ubezpieczeń świadczeniobiorców (e-wuś) w związku z czym ubezpieczenia pacjentów sprawdzane są na bieżąco przy rejestracji (konieczne jest podanie numeru PESEL pacjenta).

System e- wuś nie działa jeszcze poprawnie. Może okazać się konieczne okazanie dowodu ubezpieczenia, którymi są:

  • Legitymacja ubezpieczeniowa
  • Legitymacja emeryta/rencisty
  • Ostatnie odcinki wpłaty ZUS/KRUS 
    (osoby prowadzące działalność gospodarczą/rolniczą)
  • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

wraz z dokumentem tożsamosci zawierającym numer PESEL.