Badania podstawowe

WYKAZ BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
(wykonywane na zlecenie lekarza rodzinnego w trakcie wstępnej diagnostyki)

 1. Badania hematologiczne:
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym
  • płytki krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB)

 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi:
  • sód
  • potas
  • wapń całkowity
  • żelazo
  • stężenie transferazy
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albuminy
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • triglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGT)
  • amylaza
  • kinaza kreatynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL

 3. Badania moczu:
  • ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy

 4. Badania kału:
  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona - metodą immunochemiczną

 5. Badania układu krzepnięcia:
  • wskaznik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen

 6. Badania mikrobiologiczne:
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła
  • ogólny posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella; Shigella
  • białko C-reaktywne (CRP)

 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku

 8. Badanie ultrasonograficzne (USG) jamy brzusznej

 9. Zdjęcia radiologiczne:
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne - kręgosłupa, kończyn i miednicy w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcie czaszki i zatok w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcie przeglšdowe jamy brzusznej